Семiнар: Логопедiя и ортодонтiя: міждисциплінарний підхід при виявленні и усуненні мовних і міофункціональних (орофаціальних) порушень у дітей. Веде Ревуцька Олена Володимирівна

Опубликовано:

17 лютого 2018  відбудеться семінар:

Логопедiя и ортодонтiя: міждисциплінарний підхід при виявленні и усуненні мовних і міофункціональних (орофаціальних) порушень у дітей.

Веде Ревуцька Олена Володимирівна

 

Во время работы семинара будут:

–       раскрыты морфологические особенности развития физиологических и патологических прикусов и их влияние на речевое развитие детей,

–       акцентировано внимание на взаимосвязи процесса формирования зубочелюстной системы и онтогенеза ее основных функций у детей,

–       определен этиопатогенез зубочелюстных аномалий, миофункциональных и речевых нарушений у детей,

–       охарактеризована комплексная работа по выявлению и устранению речевых и миофункциональных нарушений у детей.

 

Ревуцька Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ

 

Адреса електронної пошти: revutskaya.helena@gmail.com

Народилася у місті Бердянськ Запорізької області.

У 1988 році закінчила дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (зараз НПУ імені М. П. Драгоманова) за спеціальністю «Дефектологія», присвоєно кваліфікацію «Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів».

У 1997 році закінчила заочне відділення філологічного факультету Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2017 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет, здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», спеціальність «Практична психологія», професійна кваліфікація «Практичний психолог».

У 1991 р. прослухала повний курс відділення «Дошкільна логопедія» Всесоюзного інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і керівних кадрів народної освіти АПН СРСР, у 1998 р. проходила стажування в Інституті дефектології АПН України (при лабораторії корекційного розвитку дітей дошкільного віку), у 2009 р. проходила стажування на кафедрі логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2014 році (10.02.14.-12.09.14.) проходила курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які викладають психолого-педагогічні дисципліни».

Протягом 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03. – корекційна педагогіка.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Словотворча робота як засіб збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими вадами мовлення (ТВМ)» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шеремет Марія Купріянівна).

У 2006 р. отримала вчене звання доцента.

У 2001, 2002, 2004 рр. брала участь у Фестивалі мов «Планета», де організовувала презентацію мови жестів.

З 2007 р. очолила Запорізький осередок Української Асоціації корекційних педагогів, до якої приєдналися викладачі кафедри логопедії БДПУ. Асоціацію було створено та офіційно зареєстровано 17 серпня 2005 року з метою професійного розвитку корекційних педагогів, фахівців, які працюють в сфері освіти, соціального захисту, представництва інтересів осіб із інвалідністю, а також підвищення якості послуг для осіб із інвалідністю.

Трудова діяльність:

З 1988 р. працює в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко: пройшла шлях від асистентом кафедри російської мови та літератури до доцента кафедри логопедії, завідувача кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

У 1990-1992 р. р. працювала вчителем-логопедом допоміжного класу СШ № 1 за сумісництвом.

У 1996-1998 рр. працювала логопедом дошкільного закладу № 11 за сумісництвом.

 

Сфера наукових інтересів:

  • профілактика та корекція зубощелепних аномалій та деформацій, міофункціональних (орофаціальних) і мовленнєвих порушень у дітей;
  • спеціальна педагогіка;
  • інноваційні засоби в роботі логопеда.

 

Автор більше 100 публікацій

 

Викладає дисципліни:

  • «Логопедія»,
  • «Спеціальна педагогіка з історією логопедії»,
  • «Диференційна діагностика мовленнєвих вад»,
  • «Вибрані питання логопедії»,
  • «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення»,
  • «Інноваційні технології в спеціальній освіті»

Стоимость 600 грн.

Запись: Зинаида Карабина т.0505265005

Залишити коментар