Семінар “Ринолалія. Дизартрія”. Веде: Конопляста Світлана Юріївна 

Опубликовано:

28-29.10.2017 в  Харькове відбудеться семінар “Ринолалія. Дизартрія”. Веде:

Конопляста Світлана Юріївна 

Доктор педагогічних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації: “Виховання готовності до господарсько-побутової праці учнів допоміжної школи” (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1991 р.)

 

Тема докторської дисертації : “Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією” (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2010 р.)

 

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Логопедія з методикою викладання», «Логопсихологія», “Психолого-педагогічна діагностика осіб з ТПМ”.

 

Має понад 250 публікацій, які носять науково-теоретичний, науково-дослідницький та навчально-методичний характер. Досліджує особливості функціональної системи мови та мовлення дітей із ТПМ. Розвиває клініко-психолого-логопедичний науковий напрям в Україні.

 

Основні публікації: «Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика: Монографія» (2008); «Ранній дитячий аутизм. Навч. посіб» (2005); «Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків Навч.-метод. посіб» (2004); «Ринолалія»//Хрестоматія з логопедії : навч. посіб. /у співавт/» (2006); «Логопсихологія : навч. посіб. /(у співавт)» (2010); «Логопедія: Підручник. – (співавт.)» (2010, 2011). Типові навчальні програми з логопедії («Ринолалія», «Дизартрія»). «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень». Монографія «Ринолалія від А до Я» (2015).

 

Під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, керує проблемною науково-студентською групою. Голова науково-методичної ради кафедри. Чле Вченої ради ФКПП НПУ імені М.П. Драгоманова, Член спеціалізованих Вчених рад ФКПП НПУ імені М.П. Драгоманова. Відмінник освіти України.

 

Більше публікацій С.Ю. Коноплястої тут – https://scholar.google.com.ua/citations?user=fqhKHioAAAAJ&hl=uk

Зміст науково-практичного семінару на тему «Ринолалія від А до Я»

Виконавець – доктор педагогічних наук. професор кафедри логопедії НПУ імені М.П. Драгоманова Конопляста Світлана Юріївна    (10 годин)

 

Змістовий модуль І. Діти із вродженими незрощеннями губи та піднебіння як медико-психолого-педагогічна проблема

  • Проблема розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння у сучасному освітньому просторі (медичний, логопедичний та психологічний аспекти).
  • Клінічні та етіологічні фактори впливу на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (далі –ВНГП).
  • Психомовленнєвий дизонтогенез осіб із ВНГП від народження до повноліття.

Змістовий модуль ІІ. Диференціальна діагностика порушень мовлення у дітей із ВНГП.

2.1. Медико-психолого-педагогічна діагностика мовленнєвого та психічного розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння.

2.2. Диференціальна діагностика різних станів мовленнєвого розвитку при ВНГП.

 

Змістовий модуль ІІІ. Комплексна програма забезпечення диференційованої корекції  мовленнєвого та психічного розвитку дітей із ВНГП від народження до 18 років в Україні.

(візуалізація елементів практичних занять).

3.1. . Система комплексної корекції мовленнєвого та психічного розвитку дітей із ВНГП у межах сучасного освітнього простору (за С.Ю. Коноплястою).

3.2. Етапи та зміст функціонування комплексної корекційної системи: стратегічний, превентивний (загально-обов’язковий: від народження до одного року; від року до трьох років), корекційно-розвивальний (основний: від 4-х до 6-ти рр.; від 7 до 11 рр.; від 12 до 15 рр. 16 – 18 рр. ), завершальний.

3.3. Переваги перенесення основного акценту роботи на ранній та до-шкільний вік.

Зміст науково-практичного семінару на тему «Дизартрія від А до Я»

 (10 годин)

Змістовий модуль І. Сучасні науково-теоретичні засади вивчення дизартрій розвитку у дітей та дизартрій у дорослих.

 

1.1. Анатомо-фізіологічні та психофізіологічні основи мовлення.

1.2. Дизартрія – патологія функціонування системи мовотворення.

1.3. Сучасна класифікація форм дизартрій у дітей.

1.4. Характеристика і співвідношення мовленнєвих і немовленнєвих симптомів. Психічний розвиток та психологічні особливості дітей і підлітків з дизартрією. Характеристика пізнавальної діяльності дітей із дизартрією.

1.5. Артикуляційна диспраксія.   Сучасний погляд на проблему.

1.6. Основні клінічні форми дизартрій у дорослих.

 

Змістовий модуль ІІ. Мінімальні дизартричні розлади (МДР).

 

Мінімальні прояви дизартрії. Визначення. Структура мовленнєвого дефекту при стертій дизартрії. Характеристика раннього та мовленнєвого розвитку дітей із МДР. Стан мовленнєвої моторики. Особливості фонетичних порушень, поєднання звукових розладів. Порушення інтонаційної виразності мовлення. Особливості фонематичних порушень складової структури у дітей із МДР.

 

Змістовий модуль ІІІ. Методики обстеження дітей і підлітків з дизартрією.

3.1. Логопедичне обстеження дітей і підлітків із дизартрією.

3.2. Психологічна діагностика дітей та підлітків з дизартрією.

3.3. Диференціально-діагностична характеристика артикуляційної диспраксії та дизартрії розвитку.

Змістовий модуль ІУ. Комплексний медико-психолого-педагогічний підхід до подолання дизартрії.     (візуалізація елементів практичних занять).

 

4.1. Принципи та методи реабілітації дітей з дизартрією.

4.2.Основні напрями комплексної реабілітації дітей та підлітків з дизартрією.

4.3. Сучасні логопедичні та психологічні технології в роботі з дітьми, підлітками та дорослими –дизартриками.