Посібник «Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога»

125,00

Зміст навчально-методичного посібника спрямований на висвітлення найважливіших питань риторики, культури та техніки українського мовлення, без яких неможливе формування мовленнєвої і в цілому педагогічної майстерності корекційного педагога.

Опис

Автор

Пінчук Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Резюме

Зміст навчально-методичного посібника спрямований на висвітлення найважливіших питань риторики, культури та техніки українського мовлення, без яких неможливе формування мовленнєвої і в цілому педагогічної майстерності корекційного педагога. Окремо виділено вимоги до мовлення фахівця-логопеда та визначено шляхи його вдосконалення. До кожного розділу подані запитання для самоперевірки та співбесіди, рекомендуються конкретні практичні завдання, вправи з тренування мовленнєвого апарату, список необхідної літератури.

Посібник призначено для студентів факультетів корекційної педагогіки, логопедів, учителів, вихователів та всіх небайдужих до власного мовлення.

Рецензенти:

Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Руденко Л.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів наказом №1/11-10175 від 2.07.2014р.