«Формування фонетико-графічної грамотності у молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах корекційного навчання»

100,00

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі формування у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку навички грамотного письма на початковому етапі шкільного навчання. Труднощі, що виникають у молодших школярів із порушеннями усного та писемного мовлення в період початкового навчання рідної мови, стають причиною їхньої безграмотності, зумовлюють відхилення у засвоєнні не лише предмету «Українська мова», а й інших навчальних предметів. Саме тому своєчасне їх виявлення та подолання  є важливим завданням учителів та логопедів, що працюють із даною категорією дітей. Методично вірна організація навчальної та корекційної-розвивальної роботи з дітьми із ПМР сприятиме засвоєнню ними знань, умінь та навичок з рідною мови, стане запорукою формування у молодших школярів мовної та комунікативної компетентності.

Опис

Анотація

до навчально-методичного посібника

«Формування фонетико-графічної грамотності у молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах корекційного навчання»

 

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі формування у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку навички грамотного письма на початковому етапі шкільного навчання. Труднощі, що виникають у молодших школярів із порушеннями усного та писемного мовлення в період початкового навчання рідної мови, стають причиною їхньої безграмотності, зумовлюють відхилення у засвоєнні не лише предмету «Українська мова», а й інших навчальних предметів. Саме тому своєчасне їх виявлення та подолання  є важливим завданням учителів та логопедів, що працюють із даною категорією дітей. Методично вірна організація навчальної та корекційної-розвивальної роботи з дітьми із ПМР сприятиме засвоєнню ними знань, умінь та навичок з рідною мови, стане запорукою формування у молодших школярів мовної та комунікативної компетентності.

Даний методичний посібник допоможе логопедам подолати та попередити дисграфічні та дизорфографічні  помилки, яких припускаються молодші школярі під час письма. Представлені у посібнику методики корекційно-розвивальної роботи, а також плани-конспекти логопедичних занять та уроків української мови з молодшими школярами, які страждають на дисграфію та дизорфографію, дозволять логопедам та вчителям молодших класів грамотно працювати з дітьми, сформувати у них фонетико-графічні та орфографічні навички.

Призначається для студентів, що навчаються за спеціальністю «Корекційна педагогіка. Логопедія». Посібник рекомендовано  також логопедам та вчителям-логопедам масових, спеціальних та інклюзивних шкіл та класів для проведення навчальної та корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами.

Даний посібник включає два розділи.

У І розділі «Методика вивчення основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовлення» подається методика формування у молодших школярів із порушеннями усного та писемного мовлення фонетико-графічних умінь та навичок на початковому етапі оволодіння рідною мовою.

У ІІ розділі «Формування графічної навички письма у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах корекційного превентивного навчання» розкрито теоретичні основи формування у дітей графічних умінь та навичок, діагностичні методики вивчення стану готовності до оволодіння графічними навичками письма у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку,  зміст та організацію превентивного навчання дошкільників, спрямованих на формування у них графічної навички письма.